UBEZPIECZENIE-MZGOK
Czytaj

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności MZGOK

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza przetarg pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach”.   Informacje dotyczące postępowania i zamówienia znajdują się w niże zamieszczonych dokumentach:   Ogłoszenie o zamówieniu (doc. 26 kB) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (docx 13 kB) Specyfikacja istotnych warunków […]

Czytaj
przetarg na dostawę oleju napędowego
Czytaj

Przetarg na dostawę oleju napędowego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach zaprasza do składania ofert w przetargu na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Szczegóły znajdują się w załączonych poniżej dokumentach:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (pdf 256 kB) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf 658 kB) ODPOWIEDZI NA […]

Czytaj
MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Zakup energii elektrycznej – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza postępowanie w sprawie zakupu energii elektrycznej. Zainteresowane podmioty powinny zapoznać się z poniższymi dokumentami, w których określone są warunki postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu (.docx 97 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 247 kB) Odpowiedzi na pytania – 1 (.pdf 470 kB) Odpowiedzi na pytania – 2 (.pdf 406 kB) […]

Czytaj
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
Czytaj

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Poniżej szczegółowe informacje:   Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (doc 196 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-OJS177-431154-pl Klucz Odpowiedź na pytanie  Informacja z otwarcia ofert (pdf 379 kB) Informacja o wyniku postępowania (pdf 541 kB) […]

Czytaj
pojemniki 1100 litrów
Czytaj

Pojemniki 1100 l – MZGOK czeka na oferty

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do składania ofert na dostawę używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Kryterium oceny ofert jest cena. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy.   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Czytaj
ubezpieczenie komunikacyjne
Czytaj

Ubezpieczenie komunikacyjne – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg. Procedura przetargowa obejmuje ,,Ubezpieczenie komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Janczycach”. Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków […]

Czytaj
wózek widłowy MZGOK
Czytaj

Dostawa wózka widłowego z osprzętem

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Baćkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wózka widłowego z osprzętem.   Poniżej znajdują się dokumenty związane z zamówieniem – ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).   1. Ogłoszenie o zamówieniu – 28 kB   2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – 25,4 MB   3. Odpowiedź […]

Czytaj
modernizacja sortowni odpadów
Czytaj

Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań pn. „Modernizacja układu zasilania” oraz „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.   Inspektor nadzoru będzie sprawował w szczególności funkcje:   Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu i […]

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 17.03.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wstrzymuje działalność do odwołania.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.