przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Czytaj

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”.   Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów […]

Czytaj
Ponowne otwarcie PSZOK
Czytaj

Ponowne otwarcie PSZOK

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, że z dniem 23. kwietnia 2020 r. zostaje ponownie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Janczycach (Janczyce 50, 27-552 Baćkowice).   PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430.   W związku z pandemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa mieszkańców […]

Czytaj
UBEZPIECZENIE-MZGOK
Czytaj

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności MZGOK

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ogłasza przetarg pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach”.   Informacje dotyczące postępowania i zamówienia znajdują się w niże zamieszczonych dokumentach:   Ogłoszenie o zamówieniu (doc. 26 kB) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (docx 13 kB) Specyfikacja istotnych warunków […]

Czytaj
przetarg na dostawę oleju napędowego
Czytaj

Przetarg na dostawę oleju napędowego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach zaprasza do składania ofert w przetargu na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Szczegóły znajdują się w załączonych poniżej dokumentach:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (pdf 256 kB) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf 658 kB) ODPOWIEDZI NA […]

Czytaj
MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Zakup energii elektrycznej – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza postępowanie w sprawie zakupu energii elektrycznej. Zainteresowane podmioty powinny zapoznać się z poniższymi dokumentami, w których określone są warunki postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu (.docx 97 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 247 kB) Odpowiedzi na pytania – 1 (.pdf 470 kB) Odpowiedzi na pytania – 2 (.pdf 406 kB) […]

Czytaj
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
Czytaj

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Poniżej szczegółowe informacje:   Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (doc 196 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-OJS177-431154-pl Klucz Odpowiedź na pytanie  Informacja z otwarcia ofert (pdf 379 kB) Informacja o wyniku postępowania (pdf 541 kB) […]

Czytaj
pojemniki 1100 litrów
Czytaj

Pojemniki 1100 l – MZGOK czeka na oferty

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do składania ofert na dostawę używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Kryterium oceny ofert jest cena. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy.   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Czytaj
ubezpieczenie komunikacyjne
Czytaj

Ubezpieczenie komunikacyjne – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg. Procedura przetargowa obejmuje ,,Ubezpieczenie komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Janczycach”. Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków […]

Czytaj
wózek widłowy MZGOK
Czytaj

Dostawa wózka widłowego z osprzętem

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Baćkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wózka widłowego z osprzętem.   Poniżej znajdują się dokumenty związane z zamówieniem – ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).   1. Ogłoszenie o zamówieniu – 28 kB   2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – 25,4 MB   3. Odpowiedź […]

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 23.04.2020 r. wznawia działanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.