przetarg na dostawę oleju napędowego
Czytaj

Dostawa oleju napędowego – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach zaprasza do składania ofert w przetargu na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Szczegóły w załączonych dokumentach: OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pdf 370 kb) INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj
dofinansowanie-modernizacji-sortowni
Czytaj

Dofinansowanie na modernizację sortowni

Informujemy, że Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) pre-umowę na dofinansowanie projektu zakładającego modernizację sortowni odpadów, będącej częścią regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Janczycach (gm. Baćkowice).   Pre-umowa została podpisana w ramach działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014-2020 (RPOWŚ). […]

Czytaj
UBEZPIECZENIE-MZGOK
Czytaj

MZGOK czeka na oferty w zakresie ubezpieczenia

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janczycach”. Szczegóły dotyczące zamówienia opisane zostały w poniższych załącznikach. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK A1 ZAŁĄCZNIK A8 ZAŁĄCZNIK A9 ZAŁĄCZNIK A10 ZAŁĄCZNIK A11 ZAŁĄCZNIK A12 ZAŁĄCZNIK A13 ZAŁĄCZNIK […]

Czytaj
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Czytaj

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza przetarg na odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów.   Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).   Szczegóły […]

Czytaj
selektywna zbiórka odpadów
Czytaj

Zmieszane śmieci nie do kolorowych worków!

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do obowiązujących na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zasad zbiórki odpadów komunalnych.   Przypominamy, że efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej, działającej w […]

Czytaj
ubezpieczenie komunikacyjne
Czytaj

Ubezpieczenie komunikacyjne

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert na „Ubezpieczenie komunikacyjne”. Więcej informacji w załączonych dokumentach: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK A1 – TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH ZAŁĄCZNIK A2 – TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH FAKULTATYWNYCH ZAŁĄCZNIK A3 – TREŚĆ […]

Czytaj
Dostawa kompaktora kołowego
Czytaj

Dostawa kompaktora kołowego

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert na „Dostawę kompaktora kołowego”. Więcej informacji w załączonych dokumentach: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj
droga żelbetowa na składowisku odpadów
Czytaj

Dostawa płyt drogowych żelbetowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert na „Dostawę płyt drogowych żelbetowych”. Więcej informacji w załączonych dokumentach: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA – PROJEKT UMOWY

Czytaj
Czytaj

Nowy przetarg na dostawę oleju napędowego

W związku z unieważnieniem ogłoszonego w lutym br. przetargu na dostawę oleju napędowego, zachęcamy do składania ofert w nowym postępowaniu przetargowym na ,,Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj
Czytaj

Przetarg na dostawę oleju napędowego

Zapraszamy do składania ofert w przetargu prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Więcej informacji w załączonych dokumentach: OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH ODPOWIEDŹ INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYNIKU […]

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 23.04.2020 r. wznawia działanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.