Czytaj

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Zapraszamy do składania ofert w przetargu prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12”. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 […]

Czytaj

Gdzie śmieci plaga tam Eko Jaga!

Kształtując postawę ekologiczną mieszkańców chcielibyśmy zaprezentować film, który powstał w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A z udziałem dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach. Film przedstawia zmagania Eko Jagi ze złymi nawykami i antyekologicznym zachowaniem ludzi. Poprzez film chcemy zaapelować do mieszkańców, żeby prawidłowo segregowali odpady i propagowali ekologiczny […]

Czytaj
Czytaj

MZGOK Janczyce wśród najlepszych!

W dniach 17-18 września 2016 roku pracownicy naszego Zakładu wzięli udział w zawodach o Puchar Polski Sektora Komunalnego „Puchar Komunalnych” w piłce nożnej, który odbył się w pięknej scenerii tatrzańskiego krajobrazu na stadionach w Nowym Targu. W rozgrywkach zorganizowanych przez Green-Sport wzięło udział 21 drużyn. Pierwszy dzień rozgrywek wyłonił faworytów, wśród których znalazła się nasza […]

Czytaj
Czytaj

Nagroda specjalna w Konkursie o Puchar Recyklingu!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Janczycach, został uhonorowany Nagrodą specjalną za zbiórkę opakowań po środkach niebezpiecznych. Nagrodę ufundowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, 11 października br., podczas finału XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu, który odbył się przy Targach POL-ECO-SYSTEM, odebrał Leszek Wołowiec, prezes Zarządu MZGOK. Organizatorem […]

Czytaj
Czytaj

Zapraszamy do składania ofert – odbiór odpadów 19 12 12

Baćkowice dnia 5.08.2016 r.   Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 27-552 Baćkowice Janczyce 50   ZAPROSZENIE do złożenia oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”   Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, […]

Czytaj
Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej, działającej w ramach zakładu zagospodarowania odpadów i przekazywanych do recyklingu. Dlatego przypominamy, że opakowania szklane należy wrzucać wyłącznie do zielonych worków z napisem […]

Czytaj

Marszałek województwa z wizytą w zakładzie

11 kwietnia br. nasz zakład odwiedził Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. W czasie spotkania marszałek zwiedził instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, powadzoną przez nasze przedsiębiorstwo. W czasie rozmowy dopytywał o problemy związane z funkcjonowaniem zakładu oraz o potrzeby i plany na przyszłość, w realizacji których marszałek zaproponował pomoc i współpracę.

Czytaj

Sezon wycieczek szkolnych rozpoczęty

Wiosenna aura zachęca szkoły do odwiedzania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Jest to dobra okazja do kształtowania postawy proekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez motywowanie do segregowania odpadów oraz uwrażliwianie na problemy związane z ochroną środowiska. Celem wycieczek jest zwiedzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz zapoznanie dzieci i młodzieży ze sposobem postępowania […]

Czytaj

Projekt KPGO do konsultacji

Do 25 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska czekać będzie na uwagi i wnioski do projektu Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. (projekt KPGO) przygotowanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument jakim jest projekt KPGO zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w Polsce, prognozę zmian, a także cele oraz kierunki działań w zakresie […]

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 23.04.2020 r. wznawia działanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.