Ubezpieczenie komunikacyjne – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg. Procedura przetargowa obejmuje ,,Ubezpieczenie komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Janczycach”. Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków […]

Czytaj