MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Zakup energii elektrycznej – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza postępowanie w sprawie zakupu energii elektrycznej. Zainteresowane podmioty powinny zapoznać się z poniższymi dokumentami, w których określone są warunki postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu (.docx 97 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 247 kB) Odpowiedzi na pytania – 1 (.pdf 470 kB) Odpowiedzi na pytania – 2 (.pdf 406 kB) […]

Czytaj
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
Czytaj

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Poniżej szczegółowe informacje:   Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (doc 196 kB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-OJS177-431154-pl Klucz Odpowiedź na pytanie  Informacja z otwarcia ofert (pdf 379 kB) Informacja o wyniku postępowania (pdf 541 kB) […]

Czytaj
pojemniki 1100 litrów
Czytaj

Pojemniki 1100 l – MZGOK czeka na oferty

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do składania ofert na dostawę używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Kryterium oceny ofert jest cena. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy.   Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Czytaj
ubezpieczenie komunikacyjne
Czytaj

Ubezpieczenie komunikacyjne – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg. Procedura przetargowa obejmuje ,,Ubezpieczenie komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Janczycach”. Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków […]

Czytaj
wózek widłowy MZGOK
Czytaj

Dostawa wózka widłowego z osprzętem

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Baćkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wózka widłowego z osprzętem.   Poniżej znajdują się dokumenty związane z zamówieniem – ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).   1. Ogłoszenie o zamówieniu – 28 kB   2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – 25,4 MB   3. Odpowiedź […]

Czytaj
modernizacja sortowni odpadów
Czytaj

Zapytanie ofertowe – inspektor nadzoru

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań pn. „Modernizacja układu zasilania” oraz „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.   Inspektor nadzoru będzie sprawował w szczególności funkcje:   Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu i […]

Czytaj
MZGOK Baćkowice Janczyce
Czytaj

Modernizacja układu zasilania – ogłoszenie o przetargu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym modernizacji układu zasilania.   Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania mająca na celu zapewnienie odpowiedniego zapotrzebowania energetycznego urządzeń instalowanych w ramach przeprowadzanej modernizacji sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (ZUOK).   W ramach […]

Czytaj
MZGOK Janczyce przetarg na ochronę i sprzątanie
Czytaj

Ochrona i sprzątanie – ogłoszenie o przetargu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.   Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.   Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Jednocześnie […]

Czytaj
odbiór odpadów 19 12 12
Czytaj

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów – kolejne podejście

W związku z unieważnieniem poprzednich postępowań w tym zakresie, Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza kolejny przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12. Przedmiotem zamówienia ponownie jest odbiór i dalsze zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 […]

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.