Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

MZGOK zajmuje się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Realizuje kompleksową usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu samorządów należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

fundusze europejskie RPO

Aktualności

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na zakup...

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”. Jak wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedmiotem przetargu...

Przyjęcie odpadów do PSZOK-u wstrzymane!

Przyjęcie odpadów do PSZOK-u wstrzymane!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Janczycach informuje, że z powodu remontu strefy wjazdu i wyjazdu wagi samochodowej w dniach 06.09.2021-09.09.2021r., przyjęcie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zostaje...

Harmonogramy odbioru odpadów

Tutaj znajdziesz harmonogram odbioru odpadów dla swojej miejscowości na rok 2021

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.

Edukacja

Jak segregować odpady?

Informacje na temat segregacji

Odpady problemowe i niebezpieczne

Odpady, które nie mogą trafić do pojemników/worków służących do selektywnego zbierania odpadów. Co dalej?

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

Edukacja ekologiczna

Poradniki, multimedia, dla nauczycieli, zwiedzanie zakładu...

Program działaj z impetem

Przedsięwzięcie edukacyjne jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań i jest ukierunkowane na upowszechnianie zasad segregacji butelek PET