Dostawa worków do segregacji odpadów – czekamy na oferty!

Dostawa worków do segregacji odpadów – czekamy na oferty!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zachęca do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa worków do segregacji odpadów. Termin składania ofert upływa 28. października br. o godz. 9:00, a otwarcie złożonych ofert...
Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie

Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym razem przedmiotem zamówienia jest „Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie”. Maszyna powinna spełniać...
Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na zakup...
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”. Jak wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedmiotem przetargu...
Przyjęcie odpadów do PSZOK-u wstrzymane!

Przyjęcie odpadów do PSZOK-u wstrzymane!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Janczycach informuje, że z powodu remontu strefy wjazdu i wyjazdu wagi samochodowej w dniach 06.09.2021-09.09.2021r., przyjęcie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zostaje...