Zmiana numeru telefonu
Czytaj

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.   Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.   Jednocześnie spółka informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 17.03.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki […]

Czytaj
zamówienie na dostawę używanego samochodu
Czytaj

Dostawa używanej śmieciarki – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach ogłasza zamówienie na dostawę używanego samochodu – śmieciarki do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   Rocznik pojazdu objętego zamówieniem nie […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na ochronę osób i mienia oraz sprzątanie

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na dostawę paliwa

Zachęcamy do składania ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, w ciągu roku, 100 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. OGŁOSZENIE O PRZETARGU – PALIWO SIWZ PALIWO 2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj
Czytaj

Przetarg raz jeszcze

Ponieważ poprzedni przetarg został unieważniony, ponownie zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający przewiduje miesięczny odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 47 Mg i nie większej niż 100 Mg. Odpady oddawane do […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający przewiduje miesięczny odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 47 Mg i nie większej niż 100 Mg. Odpady oddawane do zagospodarowania będą zbelowane, a waga jednej […]

Czytaj
selektywna zbiórka odpadów
Czytaj

Zmiany, czyli co wrzucamy do jakiego worka

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi zmieni się sposób segregacji. Mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej dostaną trzy worki na selektywną zbiórkę: – niebieski z przeznaczeniem na […]

Czytaj
Czytaj

Wygrany przetarg – nowe harmonogramy

Miło nam poinformować, że w wyniku wygranego przetargu na „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze 12 gmin – uczestników Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach” od 1 stycznia 2016 r. nasza firma będzie w zakresie objętym przetargiem obsługiwać gminy: – Baćkowice – Iwaniska – Bogoria – Lipnik – […]

Czytaj
Czytaj

Rozporządzenie podpisane przez Ministra

W listopadzie br. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Po wejściu w życie jego przepisy będą regulowały funkcjonowanie takich zakładów jak nasz, zlokalizowany w Janczycach, w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Czytaj

Myśl o zdrowiu – nie pal śmieci!

Rozpoczyna się sezon grzewczy i na pewno wiele osób znów poczuje pokusę, by wykorzystać generowane przez siebie odpady jako paliwo do ogrzewania własnych mieszkań i domostw. Nim jednak plastikowe butelki, zaolejone szmaty czy inne śmieci zostaną wrzucone do pieców,

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.