ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.   Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane...
Dostawa używanej śmieciarki – ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa używanej śmieciarki – ogłoszenie o zamówieniu

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach ogłasza zamówienie na dostawę używanego samochodu – śmieciarki do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest...
Przetarg na ochronę osób i mienia oraz sprzątanie

Przetarg na ochronę osób i mienia oraz sprzątanie

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych dla Zakładu Utylizacji Odpadów...
Przetarg na dostawę paliwa

Przetarg na dostawę paliwa

Zachęcamy do składania ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, w ciągu roku, 100 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Zakładu...
Przetarg raz jeszcze

Przetarg raz jeszcze

Ponieważ poprzedni przetarg został unieważniony, ponownie zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający...