Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa ścian oddzielenia pożarowego przy wiacie magazynowej i przy placu magazynowym na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę ezamowienia.gov.pl do 19 lipca 2024 r. (do godziny 09:00), a o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na wspomnianej platformie. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia (19 lipca br.) o godzinie 09:30.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d54ce55b-39f2-11ef-b37c-4e696a6d8c25