Przetarg na dostawę śmieciarek
Czytaj

Przetarg na dostawę śmieciarek

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zachęca do składania ofert w przetargu na dostawę używanych samochodów – śmieciarek. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp. gov.pl. Przetarg obejmuje dostawę następujących pojazdów specjalistycznych: Samochód śmieciarka do zbiórki odpadów wielkogabarytowych; Samochód śmieciarka do zbiórki […]

Czytaj
ubezpieczenie komunikacyjne
Czytaj

Ubezpieczenie komunikacyjne – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ogłasza przetarg. Procedura przetargowa obejmuje ,,Ubezpieczenie komunikacyjne Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Janczycach”. Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków […]

Czytaj
przetarg na dostawę oleju napędowego
Czytaj

Dostawa oleju napędowego – przetarg

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach zaprasza do składania ofert w przetargu na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Szczegóły w załączonych dokumentach: OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pdf 370 kb) INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Czytaj
droga żelbetowa na składowisku odpadów
Czytaj

Dostawa płyt drogowych żelbetowych

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert na „Dostawę płyt drogowych żelbetowych”. Więcej informacji w załączonych dokumentach: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA – PROJEKT UMOWY

Czytaj
Czytaj

Projekt KPGO do konsultacji

Do 25 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska czekać będzie na uwagi i wnioski do projektu Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. (projekt KPGO) przygotowanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument jakim jest projekt KPGO zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w Polsce, prognozę zmian, a także cele oraz kierunki działań w zakresie […]

Czytaj
Czytaj

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający przewiduje miesięczny odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 47 Mg i nie większej niż 100 Mg. Odpady oddawane do zagospodarowania będą zbelowane, a waga jednej […]

Czytaj
Czytaj

Zapraszamy do Zakładu!

W ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” zapraszamy do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się funkcjonowaniem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Czytaj

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.