Ciepłych i radosnych

Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności

i radości w życiu

zawodowym i prywatnym

życzy

w imieniu swoim i pracowników

Międzygminnego Zakładu Gospodarki

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.o.

prezes Zarządu Leszek Wołowiec