Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza ponowny przetarg pt.: ,,Modernizacja sortowni – doposażenie linii sortowniczej w stanowisko do doczyszcznia puszki aluminiowej”.

Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7bfe6bc0-7ba3-40ed-b887-b464b65668c8.

(zdjęcie ilustracyjne)