Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg pt.: ,,Modernizacja sortowni doposażenie linii sortowniczej w stanowisko do doczyszcznia puszki aluminiowej”.

Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a375d57-f010-4295-81c8-54ccd4b1368e