Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym razem przedmiotem zamówienia jest „Dostawa spycharki gąsienicowej po generalnej odbudowie”. Maszyna powinna spełniać parametry określone w ogłoszeniu.

Termin składania ofert upływa 1. października 2021 r. o godz. 9:00, a pełną informację znaleźć można na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf 158 kB)