Dostawa używanego samochodu śmieciarki do obsługi nieruchomości o utrudnionym dojeździe jest przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach.

Więcej informacji na wskazanej stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e3c2785-b46f-4496-ad9f-103011f26006.

fot. na otwarcie P. Strzyżyński (zdjęcie ilustracyjne)