Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach ogłasza zamówienie na dostawę używanego samochodu – śmieciarki do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Rocznik pojazdu objętego zamówieniem nie powinien być starszy niż 2011. Powinien go charakteryzować przebieg nie większy niż 265.000 km i powinien spełniać wymogi emisji spalin zgodne z normą EURO 5. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu to 26 ton. Samochód powinien być wyposażony w elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy.

 

Więcej wymogów, jakie są stawiane względem pojazdu i związanych z postępowaniem w poniższej dokumentacji:

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (docx 27 kB)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (doc. 276 kB)
  3. Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf 399 kB)
  4. Informacja o wyniku postępowania (pdf 38 kB)

 

fot. na otwarcie z Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)