Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji i o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, a przedmiotem, którego jest „Dostawa worków do segregacji odpadów”.

Na oferty Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie czekał do 21 listopada 2022 r., do godz. 10:00, a termin otwarcia złożonych ofert to 21 listopada br. – godz. 11:00.

Szczegółowe informacje na stronie miniportal.uzp.gov.pl.