Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa worków do segregacji odpadów”.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a składanie ofert jest możliwe za pośrednictwem strony: ezamowienia.gov.pl.

Worki mają być wykonane z materiału LDPE, mają charakteryzować się grubością co najmniej 35 mikronów i mieć pojemność 120 litrów. Mają być one wyposażone w taśmę ściągającą, a na workach powinny być nadruki o treści wskazanej w specyfikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte zostały w dokumentach opublikowanych na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f71d8da7-d482-11ee-a3b5-e25d731b0da9.

(Zdjęcie na otwarcie ma charakter ilustracyjny)