[well anim=”” class=”float-image-section” ]Nasz Zakład wraz z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki był gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji pt. „SORTOWNIE ODPADÓW 2015. Efektywność zakładu”, która w dniach 9-10 września br. odbyła się w Busku-Zdroju i na terenie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach.

Konferencja była poświęcona zwiększaniu efektywności działających w kraju sortowni, których zadaniem jest odzyskanie z odpadów możliwie największych ilości surowców nadających się do dalszego zagospodarowania.

Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne oraz unikalne w skali kraju podejście do procesu inwestycyjnego udało nam się stworzyć jeden z bardziej wydajnych zakładów w kraju. O tych właśnie zagadnieniach w trakcie Konferencji mówił Leszek Wołowiec, prezes Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach. Jego wystąpienie poprzedził referat wygłoszony przez, reprezentującego na spotkaniu nasz Związek Gmin, Władysława Brudka, wójta Gminy Bogoria. W wystąpieniu, które dotyczyło roli samorządu w tworzeniu optymalnego systemu gospodarki odpadami, przypomniał on między innymi historię powstania i modernizacji naszej instalacji.

Po sporej dawce wiedzy i wymianie doświadczeń, które miały miejsce pierwszego dnia Konferencji, zorganizowanej przez firmę Ekorum z Poznania, mieliśmy przyjemność gościć jej uczestników na terenie naszej instalacji, gdzie wręcz namacalnie mogli się oni przekonać o jej nowoczesnym charakterze i wysokiej efektywności, a także skonfrontować informacje przekazane podczas referatów z rzeczywistością.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


[/well]