Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna i gospodarka odpadami to dwie, ściśle ze sobą powiązane sprawy. Jasny i dostosowany do konkretnej grupy odbiorców komunikat, uwzględnienie lokalnych uwarunkowań i merytoryczne przygotowanie, działania odpowiadające na potrzeby mieszkańców w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, podejmowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi – tak pokrótce wygląda recepta MZGOK-u na skuteczną edukację odpadową. Proponujemy szereg rozwiązań ekoedukacyjnych:

Poradniki

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Link do poradnika
Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Link do ulotki

Kompostowanie naturalnie proste! Poradnik dla mieszkańców. Link do poradnika

Multimedia

Film – Śladami naszych odpadów
Spot – Segregacja odpadów

Film – Śladami naszych odpadów

Spot – Segregacja odpadów

Zwiedzanie zakładu

po wcześniejszym uzgodnieniu