HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BAĆKOWICE 2021 r.

GOSPODARSTWA DOMOWE ORAZ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o. – tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK – tel. 15 866 13 98; 885 851 239

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BAĆKOWICE 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – DEKLAROWANY ODBIÓR 1 X W MIESIĄCU

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o. – tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK – tel. 15 866 13 98; 885 851 239

 

Harmonogram wersja do druku
Pobierz (pdf 412 kB)