gm. Lipnik 2021 – kwiecień-czerwiec

[well anim=”” class=”table-section” ]

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LIPNIK 2021 r.

GOSPODARSTWA DOMOWE ORAZ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

harmonogram odbioru odpadów Lipnik
bioodpady Lipnik
Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.
– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK
– tel. 15 866 13 98 ; 885 851 241

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LIPNIK 2021r.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – DEKLAROWANY ODBIÓR
1 X W MIESIĄCU
odpady harmonogram
bioodpady Lipnik 2

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

 ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.
– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK
– tel. 15 866 13 98 ; 885 851 241

[/well]

[panel anim=”” class=”box-section” ]Pobierz

Harmonogram wersja do druku
[/panel]