gm. Sadowie 2021 – kwiecień-czerwiec

[well anim=”” class=”table-section” ]

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SADOWIE 2021 r.

GOSPODARSTWA DOMOWE ORAZ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.
– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK
– tel. 15 866 13 98 ; 885 851 241

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SADOWIE 2021 r. TRUDNE DOJAZDY

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.
– tel. 41 242 60 60; 885 851 255
DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK
– tel. 15 866 13 98 ; 885 851 241

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SADOWIE 2021 r. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
– DEKLAROWANY ODBIÓR 1 X W MIESIĄCU

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW – MZGOK Sp. z o.o.
– tel. 41 242 60 60; 885 851 255

DEKLARACJE I OPŁATY – Biuro EZGDK
– tel. 15 866 13 98 ; 885 851 241

Pojemniki i worki z segregacją należy wystawić do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700

[/well]

[panel anim=”” class=”box-section” ]Pobierz

Harmonogram wersja do druku
[/panel]