Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bogoria 2022 r.

Gospodarstwa domowe oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

3.	Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bogoria 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Bogoria 2022 r.