Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwaniska 2022 r.

Gospodarstwa domowe oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwaniska 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwaniska 2022 r. - 2