Informacje dla mieszkańców

[panel anim=”” class=”box-section” ]Sprawdź

Sam możesz przywieźć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki
[/panel]
[well class=”float-image-section”]

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej, działającej w ramach zakładu zagospodarowania odpadów i przekazywanych do recyklingu.
Dlatego przypominamy, że opakowania szklane należy wrzucać wyłącznie do zielonych worków z napisem szkło! Apelujemy jednocześnie o prowadzenie selektywnej zbiórki zgodnie z zasadami obowiązującymi na obsługiwanym przez nasz Zakład terenie.
Czy to ma sens? Tak, bowiem dobrze posegregowane szklane odpady opakowaniowe można na zasadach odpłatnych przekazywać recyklerom, np. hutom szkła do produkcji nowych opakowań, co z kolei pozwala m.in. oszczędzać surowce naturalne. W ten sposób dbamy zatem o środowisko przyrodnicze.
Takie, odpowiedzialne wobec środowiska naturalnego, działanie pozwala również na pozyskanie dodatkowych przychodów, które w pewnej części ograniczają koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów. Wpływa to zatem na wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców do systemu.
Właściwa segregacja, w ostatecznym rozrachunku, jest zatem opłacalna, zarówno dla natury, jak i dla budżetów domowych.
Pamiętajmy zatem: opakowania ze szkła wrzucamy do zielonego worka!
 

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych

Raz w roku na terenie obsługiwanym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach wywozu można pozbyć się starych mebli, okien, drzwi, dywanów, opon, dużych przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych, ceramiki sanitarnej, sprzętu grzewczego (pieca, grzejników), urządzeń AGD, sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu RTV czy elektronarzędzi.
O planowanym odbiorze takich odpadów będziemy informować mieszkańców w stosownym terminie.

 

jak-seg1

jak-seg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/well]