Na kompostownię trafiły już pierwsze odpady. Moduły systemu Biodegma firmy SUTCO zostały załadowane frakcją biodegradowalną. Po okresie niezbędnym dla uzyskania oczekiwanych efektów wstępnie przetworzone odpady ulegające biodegradacji zostaną przewiezione na plac dojrzewania, gdzie zachodzić będzie proces ich dalszej stabilizacji.