Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na modernizację sortowni odpadów.

Modernizacja dotyczy części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Poniżej dokumenty związane z postępowaniem przetargowym.

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf 147 kB)
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc. 1634 kB)
  3. STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (doc. 202 kB)
  4. PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pdf 752 kB)
  5. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (doc. 77 kB)
  6. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – 2 (doc. 134 kB)
  7. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE – 3 (doc. 80 kB)
  8. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (doc. 81 kB)
  9. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA