Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”.

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

 

Zamawiający przewiduje miesięczną ilość odpadów do odbioru w wysokości nie mniejszej niż 180 Mg i nie więcej niż 260 Mg. Przekazywane odpady będą zbelowane, a waga jednej beli wynosi ok. 500 kg.

 

Zamawiający zaznacza, że nie posiada badań przekazywanych odpadów o kodzie 19 12 12, a załadunek leżący po stronie Zamawiającego będzie odbywał się za pomocą wózka widłowego.

 

Więcej informacji w dokumentach znajdujących się poniżej.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 143 kB)

2. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (.doc 192 kB)

3. Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 295 kB)

4. Klucz Publiczny (.asc 1 kB)

5. Odpowiedzi na pytania (pdf 598 kB)

6. Informacja z otwarcia ofert (pdf 301 kB)

7. Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf 192 kB)