W związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania w tym zakresie, Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza nowy przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

 

Przedmiotem zamówienia ponownie jest odbiór i dalsze zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

 

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (doc. 73 kB)
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc. 287 kB)
  3. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
  4. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA