Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Poniżej szczegółowe informacje:

 

  1. Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (doc 196 kB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. 2019-OJS177-431154-pl
  4. Klucz
  5. Odpowiedź na pytanie 
  6. Informacja z otwarcia ofert (pdf 379 kB)
  7. Informacja o wyniku postępowania (pdf 541 kB)