Odpady problemowe i niebezpieczne

Powstające w naszych gospodarstwach domowych odpady problemowe i niebezpieczne nie mogą trafić do pojemników/worków służących do selektywnego zbierania odpadów. Jednak – w ramach comiesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą mieszkańcy regularnie uiszczają do EZGDK – są one nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK
(na terenie MZGOK w Janczycach)
Punkt czynny:
poniedziałek – piątek
7:00-15:00

Uwaga! Przyjęcie odpadów do PSZOK-u odbywa się do godz. 14.30.

Odpady przyjmowane w PSZOK-u:

 • odpady niebezpieczne np. oleje, opakowania po środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów i inne chemikalia,
 • popiół
 • odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe (do 1000 kg/gospodarstwo domowe/rok)
 • odpady ulegające biodegradacji (do 500 kg/gospodarstwo domowe/rok)
 • odpady zielone (do 500 kg/gospodarstwo domowe/rok)
 • zużyte opony (do 150 kg/gospodarstwo domowe/rok)
 • pozostałe selektywnie wydzielone odpady niebędące opakowaniami z tworzyw sztucznych i szkła (wiadra, miski, folie rolnicze, szkło okienne),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe, m.in. meble, dywany, okna, drzwi, grzejniki, duże przedmioty z metalu, ceramiki (do 1000 kg/gospodarstwo domowe/rok)
 • posegregowane surowce wtórne (szkło, papier, tworzywa sztuczne).

Odpady będą bezpłatnie odbierane od mieszkańców gmin zrzeszonych w EZGDK (bez Sandomierza i Opatówka), którzy regularnie wnoszą opłatę za odpady (po okazaniu dowodu osobistego lub potwierdzenia wniesienia opłaty za odpady).

POZOSTAŁE ODPADY

Jeśli masz w swoim gospodarstwie domowym inne odpady, które nie zostały wymienione powyżej, i nie wiesz, co z nimi zrobić, skontaktuj się z nami i nr tel. 500 031 418

Chcesz wiedzieć więcej o prawidłowej segregacji?

Zobacż nasz poradnik