Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do składania ofert na dostawę używanych pojemników na odpady o pojemności 1100 litrów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Kryterium oceny ofert jest cena. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2