OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 15 lok. 1 25-211 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Polityka plików cookie

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie określane, jako „RODO”).

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi mogą być informacje zapisywane w plikach cookies (tzw. ciasteczka).

Są one używane by zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej. Są one umieszczane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika (np. smartfon, tablet). Podobnie postępuje większość stron internetowych.

„Cookie”, zwany także ciasteczkiem, to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym (np. smartfon, tablet) użytkownika podczas jej przeglądania

Dzięki zapisaniu tego typu plików strona może zapamiętać na dłużej czynności i preferencje użytkownika. Zapisanie plików pozwala m.in. na ograniczenie konieczności powtarzania niektórych czynności, np. w przypadku komunikatów wyświetlanych w formie wyskakujących okienek – pop up-ów. Dzięki temu użytkownik nie musi czytać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie by zapamiętać czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z ciasteczek i by ograniczyć konieczność czytania tych samych komunikatów pojawiających się w formie pop-up-ów.

Niektóre pliki wideo dostępne na naszej stronie mogą używać cookies, których politykę określa właściciel strony, na której zostały one zamieszczone (You Tube).

Wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości.

Pliki cookie można usunąć albo zablokować korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, ale w takim wypadku niektóre elementy tej strony mogą nie działać prawidłowo. 

Warto pamiętać, że pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na komputerze lub innym urządzeniu, a w większości przeglądarek można wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na naszej stronie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, e-mail: mzgok@onet.pl.

Dane zbierane przez stronę mzgok.com.pl nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Monitoring wizyjny

Administrator Danych prowadzi monitoring wizyjny budynku Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa petentów i pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Obowiązek informacyjny do monitoringu (docx 36 kB).