Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. informuje, że z dniem 01.12.2020 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Janczycach – Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

 

PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430.

 

W związku z pandemią koronawirusa, dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników MZGOK Sp. z o. o.  warunki przyjęcia odpadów do PSZOK zostają zmienione.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników MZGOK Sp. z o. o. w Janczycach podczas trwania pandemii zaostrzamy zasady korzystania z PSZOK.

 

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą przebywać jednocześnie tylko 2 samochody i 2 osoby oraz pracownik MZGOK Sp. z o. o.

 

Warunkiem oddania odpadów są:

  • założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy,
  • prawidłowo posegregowane frakcje, zgodnie z regulaminem dostępnym na mzgok.com.pl,
  • samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,
  • utrzymywanie zalecanego dystansu, co najmniej 2 m od osób znajdujących się na terenie zakładu,
  • okazanie potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ewentualnie dowodu osobistego,
  • stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK,
  • niekorzystanie z budynku socjalnego.

zdjęcie ilustracyjne