Efektywność systemu gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od jakości selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców w domach. Poprawna segregacja w gospodarstwach domowych pozwala bowiem zwiększyć ilość odpadów odzyskiwanych na linii sortowniczej, działającej w ramach zakładu zagospodarowania odpadów i przekazywanych do recyklingu.
Dlatego przypominamy, że opakowania szklane należy wrzucać wyłącznie do zielonych worków z napisem szkło! Apelujemy jednocześnie o prowadzenie selektywnej zbiórki zgodnie z zasadami obowiązującymi na obsługiwanym przez nasz Zakład terenie.
Czy to ma sens? Tak, bowiem dobrze posegregowane szklane odpady opakowaniowe można na zasadach odpłatnych przekazywać recyklerom, np. hutom szkła do produkcji nowych opakowań, co z kolei pozwala m.in. oszczędzać surowce naturalne. W ten sposób dbamy zatem o środowisko przyrodnicze.
Takie, odpowiedzialne wobec środowiska naturalnego, działanie pozwala również na pozyskanie dodatkowych przychodów, które w pewnej części ograniczają koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów. Wpływa to zatem na wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców do systemu.
Właściwa segregacja, w ostatecznym rozrachunku, jest zatem opłacalna, zarówno dla natury, jak i dla budżetów domowych.
Pamiętajmy zatem: opakowania ze szkła wrzucamy do zielonego worka!