Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

 

Przedmiotem postępowania jest dostawa 300 m3 oleju napędowego na potrzeby własne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, sukcesywnie od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

 

Olej napędowy powinien spełniać wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normach PN-EN 590:2013-12, PN-EN 228:2013-04.

 

Do oferty należy dołączyć wyniki badań oferowanego oleju napędowego wykonane przez niezależne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji uprawnione do prowadzenia badań oleju. Wyniki badań muszą potwierdzać, że oferowany olej napędowy spełnia określone warunki minimalne.

 

Więcej w załączonych dokumentach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy (.doc 25 kB)
  2. Specyfika istotnych warunków zamówienia – SIWZ (.doc 311 kB)
  3. Odpowiedzi na pytania (.pdf 875 kB)
  4. Informacja z otwarcia ofert (pdf 580 kB)
  5. Informacja o wyniku postępowania (pdf 326 kB)