Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza przetarg na dostawę mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów.

 

Maszyna ma być przeznaczona do rozdrabniania odpadów zielonych, a opcjonalnie do odpadów wielkogabarytowych.

 

Zakładana wydajność urządzenia ma zostać potwierdzona całodniowym testem u Zamawiającego, przeprowadzonym przed odbiorem maszyny, która powinna być fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniej niż 2021). Więcej szczegółów zamówienia w poniższych dokumentach.

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf 141 kB)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc 447 kB)
  3. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (doc 233 kB)
  4. Załącznik nr 1a (docx 23 kB)
  5. Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf 356 kB)
  6. Informacja o wyniku postępowania (pdf 708 kB)