Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach zaprasza do składania ofert w przetargu na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Szczegóły znajdują się w załączonych poniżej dokumentach:

 

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy (pdf 256 kB)
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf 658 kB)
  3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA (pdf 387)
  4. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (pdf 403 kB)
  5. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (pdf 515 kB)