Zapraszamy do składania ofert w przetargu prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.
Więcej informacji w załączonych dokumentach:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH

ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA