Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach oraz kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych o powierzchni użytkowej 996,3 m2 oraz pranie i suszenie odzieży roboczej pracowników.
Wykonawca w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych zobowiązany będzie do świadczenia usług minimum 5 razy w tygodniu (w dni pracujące dla Zamawiającego). Przed sporządzeniem oferty konieczne są oględziny pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia.
Więcej informacji w załączonych dokumentach.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi (pdf)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZMIANA (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZMIANA (doc)
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (pdf)
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 (pdf)
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 (pdf)
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (pdf)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA