Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza przetarg na odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów.

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

 

Szczegóły dotyczące zamówienia poniżej.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA