Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”.

Jak wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedmiotem przetargu jest odbiór i dalsze zagospodarowanie, zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę zezwoleniami, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

Zamawiający przewiduje do miesięcznego odbioru ilość odpadów w wysokości nie mniejszej niż 90 ton i nie większej niż 140 ton.

Przekazywane odpady będą zbelowane, a waga jednej beli wynosi ok. 500 kg. Przeznaczone do odbioru i zagospodarowania odpady o kodzie 19 12 12 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

Więcej informacji na stronie internetowej miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d082d95b-8819-42ea-99db-a83ee07f8760.