W związku z unieważnieniem poprzednich postępowań w tym zakresie, Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza kolejny przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Przedmiotem zamówienia ponownie jest odbiór i dalsze zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi (doc. 25 kB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc. 294 kB)

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (pdf 400 kB)

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (pdf 528 kB)