Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Janczycach ogłasza przetarg na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie, zgodnie z posiadanymi przez Wykonawcę zezwoleniami, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

Przewidywana miesięczna ilość odbiór odpadów oscylować może między 180 Mg a 260 Mg. Przekazywane do zagospodarowania odpady będą zbelowane, a waga jednej beli wynosić będzie ok. 500 kg. Przekazywane odpady 191212 stanowią frakcję nadsitową > 80 mm z przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01).

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (doc. 80 kB)
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc. 295 kB)
  3. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (doc. 25 kB)
  4. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (doc. 24 kB)