Zapraszamy do składania ofert w przetargu prowadzonym przez Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Baćkowicach na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12”.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06).
Więcej informacji w załączonych dokumentach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA