Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na zakup energii elektrycznej.

Termin składania ofert upływa 27. września br. o godz. 10:00, a pełną informację znaleźć można na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf 130 kB)