Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”.

 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie, po odbiorze, zgodne z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, zagospodarowanie partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). Przy spełnieniu szeregu warunków opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

Zamawiający przewiduje m.in., że miesięczna ilość odpadów do odbioru mieścić się będzie w ilości od 180 Mg do 260 Mg, a przekazywane do zagospodarowania odpady będą zbelowane, przy czym waga jednej beli wynosi ok. 500 kg.

 

Zamawiający zaznacza, że nie posiada badań przekazywanych odpadów o kodzie 19 12 12, a załadunek leżący po stronie Zamawiającego będzie odbywał się za pomocą wózka widłowego.

 

Więcej informacji niezbędnych do udziału w postępowaniu znaleźć można w zamieszczonych poniżej dokumentach:

 

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 312 kB)
  2. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (.doc 190 kB)
  3. Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 132 kB)
  4. Klucz Publiczny (.asc 1 kB)
  5. Odpowiedzi na pytania (.pdf 385 kB)
  6. Informacja z otwarcia ofert (pdf 640 kB)
  7. Informacja o wyniku postępowania (pdf 516 kB)