Podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów na terenie poszczególnych gmin:

 

Gmina Przewoźnik Dane
Baćkowice
Bogoria
Iwaniska
Klimontów
Koprzywnica
Lipnik
Łoniów
Obrazów
Międzygminny Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Janczyce 50,
27-552 Baćkowice
tel. 41 242 60 60,
tel. kom. 885 851 255