Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[well class=”fontawesome-section” ]

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – Janczyce, 27-552 Baćkowice
 • +48 41 242 60 60
 • +48 500 031 418
 • Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

[/well]

[well class=”float-image-section”]

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach – Gmina Baćkowice.Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie i Samborzec oraz Zawichost mogą własnym transportem bezpłatnie* dostarczać (w ilościach określonych w regulaminie – plik pdf 400 kb) następujące odpady:

 • odpady niebezpieczne np. oleje, opakowania po środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów i inne chemikalia,
 • popiół
 • odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe,
 • odpady ulegające biodegradacji i zielone,
 • zużyte opony,
 • pozostałe selektywnie wydzielone odpady niebędące opakowaniami z tworzyw sztucznych i szkła (wiadra, miski, folie rolnicze, szkło okienne),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, okna, drzwi, grzejniki, duże przedmioty z metalu, ceramiki,
 • posegregowane surowce wtórne (szkło, papier, tworzywa sztuczne).

* warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów do PSZOK-u jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do biura Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do pobrania (pdf, 400 kB)

[/well]